A l’institut vine amb bici però no oblides el casc!!!

Durant els darrers anys la Policia Local ha anat fent tocs d’atenció i advertiments sobre la normativa tant a les tutories com a les intervencions al carrer i és molt probable que de manera imminent, aquesta setmana i a partir de demà, es facin controls a les hores d’entrada i sortida del centre educatiu

Tots els ciutadans menors de 16 anys estan obligats a portar casc en els seus desplaçaments urbans i interurbans. Els majors de 16 ho estan pels desplaçaments interurbans.amb les conseqüents multes de fins a 300€

RECOMANEM L’ús del casc per tot el nostre alumnat en els desplaçaments al centre educatiu.

VAGA D’ESTUDIANTS 14 DE NOVEMBRE DE 2018

Benvolgudes famílies,

Davant la convocatòria de vaga el dimecres 14 de novembre, proposada pels Sindicats d’Estudiants, la direcció del centre (previ acord del Consell Escolar) ha decidit autoritzar la vaga, considerant la no assistència a classe com a falta justificada els dies que els pares facin constar al document de faltes d’assistència corresponent.

Les activitats lectives es desenvoluparan amb normalitat . Ara bé, si es fan exàmens en aquest dia de convocatòria de vaga, l’alumnat que ha optat per no assistir tindrà el dret de fer l’examen un altre dia.

Durant aquest dia es garanteix la seva atenció al centre.

Es recorda que els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a la no assistència col·lectiva a classe amb motiu d’una convocatòria de vaga.

 

 

 

 

 

Enllaços d’interès:

http://lamardelafrau.net – Enllaços – Sindicat d’estudiants

http://lamardelafrau.net – Info famílies – Normativa vaga alumnes

http://lamardelafrau.net – Info famílies – Formulari justificació faltes assistència

 

 

KOS- Greece The last but one meeting of the ESCR Project (ERASMUS E+) (European Students Climate Report)

Our trip to Kos (October 2018) was the last meeting before presenting the Erasmus report to the European Parliament. The topics were the solar energy and the students’ carbon footprint but we focused on finishing the students report and knowing what we are going to say to the European politicians.

VISITEU LA NOSTRA REVISTA