Preinscripció curs 2021-22

Benvolgudes famílies,

Aquí teniu el link amb tota la informació que necessiteu saber per tal de fer la preinscripció telemàtica:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

CITA PRÈVIA PRESENCIAL PER LA PREINSCRIPCIÓ
Si us cal cita presencial per la preinscripció aquí teniu l’enllaç. També podeu demanar cita presencial podeu trucar al telèfon del centre:  977 36 84 14.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,43010335

Per qualsevol dubte envieu un correu electrònic: e3010335@xtec.cat

Publicació de l’oferta inicial de places

Us mostrem el vídeo de presentació que us hem preparat per aquest any especial

ANNEX PLA OBERTURA SETEMBRE. BATXILLERAT HÍBRID

Benvolgudes famílies,

Publiquem l’annex al Pla d’Obertura de Centres referent al BATXILLERAT HÍBRID.

Segons el document de 2 de novembre de 2020  “Criteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid a l’FP, Batxillerat, Ensenyaments del règim especial, EOI i CFA*”:

“En aquests moments, impartir formació híbrida assoleix un doble objectiu: 

1- Disminuir la presencialitat als centres educatius i reduir la mobilitat de l’alumnat, tot garantint la continuïtat formativa de tot l’alumnat. 

2- Impulsar i diversificar metodologies d’ensenyament i aprenentatge innovadores que enriqueixen el model formatiu de l’alumnat. “

S’ha fet  una valoració de quines matèries i unitats formatives poden ser impartides en modalitat no presencial o semipresencial, la gestió de temps, els recursos i els espais d’aprenentatge, fent que sempre prevalgui el dret a l’educació de tot l’alumnat. Cal dir que aquesta valoració ha estat feta seguint les indicacions de la Inspecció educativa amb molta premura a causa de l’empitjorament de la situació sanitària del país a causa de la COVID 19.

El procediment que seguirem és el d’alternança de grups:

  1. dl, dc i dv de 1a setmana: Grups 1r BAT
  2. dt i dj de la 1a setmana: Grups 2n BAT
  3. A la setmana següent a l’inrevés

L’horari serà l’habitual tant en forma presencial com de forma virtual. Uns dies venen a institut  tots els alumnes d’un grup i l’altre grup roman a casa fent transposició íntegre de l’horari actual. Aquesta disposició horària serà revisada en un marge de quinze dies avaluant el model d’atenció no presencial per poder introduir millores.

La coordinació amb els alumnes es fa per espais virtuals. L’espai  classroom ha de ser el vehicle d’informació preferent.

El professor passarà llista tant virtual com presencial i l’alumnat haurà de disposar de càmara connectada per tal de seguir la classe i com a mecanisme d’identificació.

El centre disposa de càmares  per tal de poder fer ús dels ordinadors de l’aula i dispositius mòvils.

Es tindran en compte les excepcions indispensables per tractar els casos d’alumnat amb vulnerabilitat digital

HORARIS CONFINAMENT COVID

Quin horari de classes virtuals té cada grup?

Al següent enllaç teniu els horaris de tots els grups. Convé que els imprimiu o que us els anoteu en algun lloc. Els i les alumnes, en les diverses tutories,  ja han apuntat a les seves agendes els horaris de confinament.

Com interpretar l’horari de confinament?

Els horaris que teniu penjats a l’enllaç corresponen al de l’horari normal del grup classe de l’alumne/a. En groc estan destacades les 3 classes que haurien de fer-se en connexió meet i que estan gestionades a través de les aules virtuals CLASSROOM  que el professorat té preparades per cadascun dels grups i cursos.

On obtenir els enllaços per les classes virtuals?

Tot el professorat  es coordina amb els i les alumnes a través del correu corporatiu (@lamardelafrau.net) i de la plataforma CLASSROOM. Cal, doncs, que s’estigui al dia dels dos entorns.

Són obligades les classes virtuals?

Sí. Es considerarà la seva assistència com una classe ordinària i es COMPROVARÀ L’ASSISTÈNCIA amb el mateix aplicatiu que normalment fem servir a les classes presencials.