Organització del centre

Equip directiu

Direcció

Cap d’estudis

Coordinació pedagògica

Secretari

Ester Salas

Joan Manel Audí

Xavier Cubells

Antoni Ortiz

AMPA

Presidència

 Lluís Vidal

 

Departaments

Cap de Departament

Professorat

Llengua catalana

Isabel Llopis

Francesc Fernàndez

Adam Manyé

Llengua castellana

Isabel Castro

Alicia Casals

Ana Pulido

Matemàtiques

Montse Gil

Antoni Ortiz

Alicia Altaba

Ciències naturals

Andreu Gallent

Xavier Cubells

Hèctor Gras

Júlia Ramos

Carmela del Río

Ciències socials

Òscar Borràs

Cesar Monterde

Maria Assumpció Cano

Tecnologia

Adela López

Julia LLurba

Visual i plàstica

Alfred Malonda

Música

Montse Esquerda

Anglès

Cori Fernàndez

Joan Manel Audí

Mary Luz Rodríguez

Filosofia

Juan Carlos Vidal

Educació física

Eugènia Rupert

Concha de Castro

Cultura clàssica

Pilar Perera

Economia

Montse Perramon

Càrrecs

Activitats extraescolars

Montse Gil

Servei de mediació

Montse Esquerda

INS Sostenible

Adela López

Biblioteca i Pla de lectura

Isabel Castro

Informàtica

Alicia Casals

Instal·lacions

El nostre centre disposa de:

 • Biblioteca escola Punt-edu
 • Servei de menjador i bar cantina
 • Laboratori d’idiomes
 • Laboratori de ciències
 • Laboratori de Física i Química
 • Servei de mediació
 • Gimnàs i sala d’actes
 • Aules  música
 • Aula de visual i plàstica
 • Aula de tecnologia
 • Instal·lacions esportives
 • Aula d’informàtica

A més, les aules ordinàries estan equipades amb pissarra de guix i pissarra digital. Les aules de 1r d’ESO disposen d’ordinadors netbook per treballar digitalment a l’aula.

Servei de menjador

L’empresa Menjars de la Mediterrània ofereix als centres docents el servei de menjador, amb la voluntat d’aconseguir un bon funcionament, de qualitat i proximitat a les famílies i usuaris.

 

El servei de menjador garanteix una dieta equilibrada que afavoreix el creixement dels nens. Assolir hàbits i actituds és fonamental pel desenvolupament personal. Aquest temps s’ha de centrar en el companyerisme, el respecte i la tolerància. Fem especial incidència en els hàbits alimentaris, d’higiene i de comportament.

Per gaudir del servei és imprescindible dipositar a la bústia del menjador, que trobareu a l’entrada principal del centre, el tiquet diari o bé el resguard de pagament mensual que s’han de fer entre l´1 i el 5 del mes en curs.

Quan un nen/a per algun motiu no pugui assistir al menjador i s’hagi fet el pagament mensual, caldrà avisar per telèfon a la coordinadora abans de les 10:00 del matí. D’aquesta manera es tornarà el tiquet diari. Si hem anat d’excursió, només en aquest cas, el tiquet es podrà utilitzar el mes següent. En cas contrari el tiquet es comptarà com a utilitzat.

 

Preu i formes de Pagament.

El preu estipulat per aquest curs 2012-2013 és de 6,20 €.

 

Les formes de pagament es poden realitzar de dues maneres:

 • A la cantina del centre tiquets individuals o bé amb rebuts setmanals, quinzenals o mensuals.
 • Ingrés bancari mensual a l’entitat La Caixa al núm. de compte 2100-1421-17-0100763148. En l’apartat de concepte de la transferència s’ha d’escriure el nom del nen/a i el curs i classe que realitza.

 

 

NOTA:

Tots dos pagaments es tenen que dipositar a la bústia del menjador amb el nom del nen, curs i classe, clarament especificat, per un millor control de llistats. En altre cas no podrem saber a qui pertany, és a dir, no poseu el nom del pare, mare o tutor.

Per normes específiques de l’empresa, si el menú no està abonat abans de les 11:00 hores, no es podrà fer ús del servei de menjador. Exceptuant casos justificats.

NO ES PERMETRAN DOS SERVEIS IMPAGATS.

Al calendari escolar tindreu els dies lectius de cada mes per poder fer el recompte en cas de fer el pagament per transferència bancària.

 

Tasques de funcionament:

 • Si les famílies volen per qualsevol dubte parlar amb Ester Martinez, la podran localitzar a la cantina del centre.
 • Diàriament es recull el contingut de la bústia i passa llistes per un control entre pares/mares/tutors, menjador i centre, la col·laboració de tots és important per una bona organització.
 • Tant les autoritzacions per subministrar medicaments com les de sortida del centre abans de l’horari, s’hauran de demanar a secretària.
 • Els alumnes han de contribuir a mantenir l’ordre dels espais que utilitzin durant el temps de menjador i se’ls fa col·laborar per mantenir-lo.
 • Pel servei de menjador els nens que es quedin a dinar, un cop hagin acabat, podran sortir directament per la cantina ja que el centre estarà tancat.
 • Us recordem que em poden localitzar en la cantina del centre des de les 9:00 hores fins 15:00 hores.
 •  

Indicacions a portar:

 • En cas de tenir cap intolerància alimentària o al·lèrgia, caldrà aportar un full de prescripció mèdica.
 • Els dies que el nen tingui mal de panxa i necessiti dieta especial (tova) caldrà anotar a la part de darrera del tiquet diari o si ho feu mensual feu una trucada de telèfon a la coordinadora.

 

Preus de la cantina:

                        Aigua_________________________________________________ 0,80 €

                        Sucs__________________________________________________ 1,10 €

                        Refrescos_____________________________________________  1,30 €

                        Entrepans grans calents__________________________________ 2,00 €

                        Entrepans petits calents_____________________________________ 1,00 €

                        Entrepans grans freds_______________________________________ 1,75 €

                        Entrepans petits freds_______________________________________ 1,00 €

                        Pastes ___________________________________________________  1,10 €

                       

Dades de contacte:

Ester Martínez Martínez.

Localitzar: Cantina Institut de 9:00 a 15:00 h.

Telèfon: 627078494

Podeu descarregar l’autorització aquí.