Kommunikation Familien

RECORDEU FERM’AGRADAA LA NOSTRA PÀGINA DE FACEBOOKINS LA MAR DE LA FRAU (OFICIAL)” PER ESTAR AL DIA DE TOTES LES NOVETATS!

Si voleu rebre les circulars que es reparteixen al llarg del curs per correu electrònic seguiu aquestes passes:

Per assegurar que es disposa de correu electrònic de les famílies que estigui operatiu ens cal que envieu un mail des del correu o correus on voleu rebre les comunicacions a l’adreça del centre amb les següents indicacions. Amb el d’ un dels pares o tutors legals hi ha suficient.

 

  • Assumpte: Cognoms i nom de l’alumnepare o mare de Curs X
    • Exemple: Assumpte: Bonastre Martínez Joanmare de 1r ESO.
  • Rebreu un mail de resposta breu notificant si és correcte

Si no disposeu de mail encara. Pregunteu en administració perquè us assessorin.

 

O bé ompliu el següent formulari:

[easy_contact_forms fid=3]

Optatives de l’ESO

Relació d’optatives de 1r d’ESO

A

B

C

D

EDUCACIÓ FÍSICA I

CULTURA CLÀSSICA

PSICOLOGIA

EDUCACIÓ FÍSICA II

Iniciació a l’atletisme

Viatjar en el temps

Ens podem entendre?

Iniciació al bàdminton

Aquesta matèria està pensada per alumnes sense cap mena d’experiència en el mon de l’atletisme, i que vulguin tractar de manera bàsica les diferents disciplines de l’atletisme

És una matèria que engloba molts i variats aspectes d´una civilització i una època llunyanes en el temps, però properes per la gran influència que han tingut en la nostra societat occidental.

Farem un viatge al passat per conéixer més de prop aspectes de la vida quotidiana, la societat, la religió, l´art,…. dels pobles grec i romà.

Aquest crèdit està pensat per tal que els alumnes puguin reflexionar sobre si mateixos i la importància de les relacions amb els altres. De quina forma la felicitat es relaciona amb mecanismes emocionals personals i de com aprenem a crear llaços i vincles positius.

Aquesta matèria està plantejada per iniciar-se en el mon del bàdminton, buscant l’aprenentatge d’habilitats específiques i per desenvolupar activitats de caire lúdic

Cada alumne inscrit haurà de portar la seva raqueta,( preu de la raqueta 5€ aproximadament)

Relació d’optatives de 2n d’ESO

A

B

C

D

ALEMANY

ED. FÍSICA

ED. FÍSICA

PSICOLOGIA

Alemany 1

Ritmes

Iniciació als esports amb implements

Podem ser més feliços

S’inicia l’alumne en l’aprenentatge de la llengua alemanya i en aspectes de la cultura i la història. Aquesta matèria està plantejada com una iniciació als aspectes expressius del moviment, fonamentalment en aquells relacionats amb l’execució dels diferents passos de ball i aeròbic. Aquesta matèria està plantejada per iniciar-se en el mon dels esports amb implements,( es treballarà .l’hoquei,. lacrosse i beisbol),

buscant l’aprenentatge d’habilitats específiques i per desenvolupar activitats de caire lúdic

 

És un crèdit pensat per afavorir l’autoconeixement i tècniques de relaxació i autocontrol.

La reflexió sobre com podem influir en els nostres estats d’ànim i la millora personal i emocional.

 

Relació d’optatives de 3r d’ESO

ALEMANY

CIÈNCIES NATURALS

SOCIALS

PSICOLOGIA

Alemany 2

Petites investigacions II

Emprenedoria

La mediació. Com gestionem els nostres problemes?

Matèria optativa adreçada als alumnes que ja havien cursat alemany a 2n d’ESO i que continua en el coneixement de la llengua i cultura alemanya. Matèria que revisarà de forma pràctica els coneixements de ciències treballats fins ara. El laboratoris del centre i l’Aula a Cel Obert (amb el seu hort ecològic) esdevindran l’escenari principal per a la realització de les tasques que gestionaran els Grups de Recerca. Matèria que es centra en el coneixement de les diferents professions i ocupacions existents en l’entorn per tal que cada alumne pugui crear, revisar o aprofundir en un itinerari acadèmic i professional que respongui a les seves aptituds i interessos. Es tractaran temes referits al mercat laboral, l’empresa , l’activitat econòmica, la iniciativa emprenedora i el projecte d’empresa. El conflicte forma part de l’ésser humà i cal que l’alumne reflexioni sobre els mecanismes que el poden portar a viure aquest conflicte d’una forma positiva i que ens ajudi a créixer.Els coneixements de la tècnica de mediació i la seva posada en pràctica en l’equip de mediació de l’institut.

 

 

JENES

Die Verteilung der Stunden von rohem ESO ist die folgende:

 

4. ESO Schüler müssen drei Wahlfächern wählen, jedes Streifens:

Fringe 1 Visuelle und Kunststoff Biologie
Fringe 2 Latein Física i química
Fringe 3 NOTEN Technologie

 

Bakkalaureat

La distribució horària de les matèries de batxillerat és la següent:
De les matèries de modalitat, cada alumne ha de triar una matèria de cada franja, segons la modalitat escollida d’entre les següents:
MODALITAT DE BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIES DE MODALITAT 1r de batxillerat

Fringe 1

Matemàtiques I

Fringe 2 Química I Dibuix Tècnic I
Fringe 3 Ciències de la Terra I Física I
Fringe 4 Biologia I Tecnologia Industrial I

MATÈRIES DE MODALITAT 2n de batxillerat

Fringe 1

Matemàtiques II

Fringe 2 Química II Dibuix Tècnic II

Electrotècnia
Fringe 3 Ciències de la Terra II Física II
Fringe 4 Biologia II Tecnologia Industrial II

BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

MATÈRIES DE MODALITAT 1r de batxillerat

Fringe 1

Història del món contemporani

Literatura Universal
Fringe 2 Economia Psicologia i sociologia
Fringe 3 Matemàtiques CCSS I Llatí I
Fringe 4 Economia de l’empresa I Grec I

MATÈRIES DE MODALITAT 2n de batxillerat

Fringe 1 Matemàtiques CCSS II Llatí II
Fringe 2 Economia de l’empresa II Grec II
Fringe 3 Geografia Literatura Catalana
Fringe 4 Història de l’art Literatura Castellana