Yüklenici Profili: C AÇIK AÇILIŞ

RESOLUCIÓ

Podeu consultar els documents següents:

Informe tècnic

Quadre puntuacions

Resolució

COMUNICACIÓ DE LA DATA D’OBERTURA DEL SOBRE C DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 43010335-01-2017 , DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT LA MAR DE LA FRAU.

De conformitat amb la clàusula 10 de l’anunci de licitació del contracte del servei de neteja del centre, l’obertura del sobre C (oferta econòmica i criteris l’adjudicació quantificables de forma automàtica, si n’hi ha) tindrà lloc:

Data: 01 DE DESEMBRE DE 2016

Hora: 9,00 h

Lloc: DESPATX DE DIRECCIÓ

Cambrils, 28 Kasım 2016

El secretari

Yüklenici Profili

RESOLUCIÓ

Podeu consultar els documents següents:

Informe tècnic

Quadre puntuacions

Resolució

 

Dikkat

COMUNICACIÓ DE LA DATA D’OBERTURA DEL SOBRE C DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 43010335-01-2017 , DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT LA MAR DE LA FRAU.

De conformitat amb la clàusula 10 de l’anunci de licitació del contracte del servei de neteja del centre, l’obertura del sobre C (oferta econòmica i criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, si n’hi ha) tindrà lloc:

Data: 01 DE DESEMBRE DE 2017

Hora: 9,00 h

Lloc: DESPATX DE DIRECCIÓ

Cambrils, 28 Kasım 2017

El secretari

 

Anunci de licitació

Podeu consultar els documents següents:

Anunci perfil contractant

Anunci nomenament mesa

PCA obert simplificat

PPT neteja

Termini de preinscripció per l’ESO 2019-2020

Us informem que s’obre el termini de preinscripció per l’ESO pel proper curs 2019-2020

La presentació de la sol·licitud és del 30 de març al 7 d’abril. Juntament amb la sol·licitud heu de portar la documentació segons consta al full d’informació.

Us recordem que l’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 9.00 Bir 12.00 ve Çarşamba 16.00 Bir 17.30.

Descarregueu aquí la documentació requerida.

 

Toplantı Hatırlatma

Sevgili aileler,

Biz yarın size hatırlatmak, Çarşamba 7 d'octubre, karşı 17.00 saat, Tabii hakkında bilgi vermek amacıyla öğrenci ebeveyn / anneler / veliler ile ilk toplantısını olacak 2015-2016 ve zaten daha iyi bir ortak eğitim görevi sağlayacak bir yaklaşım başladı.

Biz katılımınızı umut.

içtenlikle,