Material específic de reforç

Material específic de reforç per determinades àrees INS La Mar de la Frau.

Amb equest enllaç es té accés al llistat dels llibres de text de reforç per al proper curs 2014-15 d’algunes matèries que han de comprar els alumnes que així se’ls hagi comunicat. Aquests, substitueixen els llibres del llistat general que es lliuren amb la matrícula.

Recuperacions i retorn de llibres

ATTENTION!
Recordeu que els alumnes que tinguin pendent de recuperar la tercera avaluació o alguna altra prova que els profes els hagin comunicat ho faran en el calendari establert i que podeu consultar amb this link.
Es pot accedir també des de la web:

Així mateix, us informem que aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l’empresa IDDINK que tan bons resultats ha anat donant els darrers cursos.

Us enviem els enllaços als vídeos amb informació de com retornar i com tractar els llibres d’IDDINK, el nostre servei de reutilització de llibres.

With return ecoBooks: https://www.iddink.es/?page =retornarEcoBooks

Com tractar ecoBooks: https://www.iddink.es/?page =ecoBooks

LA REUNIÓ INFORMATIVA SERÀ EL 18 DE JUNY A LES 18:30h

Disposeu de més informació sobre el servei en AQUEST ENLLAÇ.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TO AID COURSE 2014/2015

Attached is information about funding for extracurricular activities during 2014-15.

The purpose of this grant is favoring participation in extracurricular activities of the students who is in a disadvantaged socio-economic situation and is enrolled in schools supported with public funds Cambrils.

To be eligible for these grants individuals who can demonstrate compliance with the following requirements:

• Studying the second cycle of compulsory education in kindergarten or a school Cambrils supported with public funds during the year 2014/2015.

• Be enrolled in extracurricular activities organized by the AMPA schools.

• The parents and / or guardians of the students up to date in meeting tax obligations with government, the Treasury and obligations to Social Security.

• The single income families·seeks aid does not exceed 7.967,73 € per year per member of the family unit, for the year 2013.

• That the amount of the assessed value of all real property in any category in which they hold the members of the family unit, not exceed 66.245,00 €.

• All members of the household of the sun·applicant be registered in the municipality of Cambrils.

• Do not receive funding from other municipal departments, or other public bodies for the same concept.

Agency calling: City of Cambrils

Maximum amount of aid: 150,00 € and in no case exceed the amount the student has to pay for the activity.

Application deadline: the 19 May 20 June 2014

Place of presentation: Offices OAC (City of Cambrils)

Documents to attach:

• Model de sol·standardized form with all data / the sun·Applicant. CLICK HERE

Personal documents:

• DAYS, NIE or passport for all members of the family (seems i / o high, o tutor/s legal/s i germans)

Financial documentation:

• Statement of income of the family members from 16 years, year 2013.

If no declaration has been made income 2013, the following documents:

• Life occupational updated members of the household from 16 years old.

• photocopy of payrolls from January to December 2013 (including bonuses) del members

household from 16 years old.

• Photocopy of certificate of unemployment, subsidy or active insertion income, or indicating that any of the teacher has not been

Members of the family from 16 years, or stating the total amount received by way of provision /

unemployment benefits from January to December 2013.

• In case of self-employed:

• Settlements quarterly 2013 or the Bulletin of Social Security contributions.

• income statement of responsibility that has (in all cases)

• In perceive pension, disability or widowhood, non-contributory pension for retirement or disability, certificate issued by the INSS or ICASS.

• In case of separation and / or divorce, photocopy of the sentence and / or regulatory agreement on the economic impact conti.

If that does not happen pension established in the sentence and / or regulatory agreement, must bring a copy of the complaint that accredits.

Specific documentation

• Photocopy of certificate of degree of disability / card certifying disability.

• Copy of license parent family (force at the time of submitting the application·Application)

• Photocopy of individual cards Large Family (valid at the time of submitting the application·Application)

• In the case of children in foster care photocopy a court or the Directorate General of childcare.

FULL TEXT OF THE CALL

BASES REGULATORS

 

Information families

Dear families,

then you, indexed, Information concerning the beginning of the course, the enrollment, the proposed reuse of books and calendars with the most important dates.

We hope you find it useful:

  1. "Calendars, registrations and other documents "

    1. Calendars

    2. Tuition

    3. Materials per al curs 2013-2014

  1. Reuse Project Books Iddink

  2. Other documents