EL PROJECTE AICLE

Per què els estudiants de La mar de la Frau estudien diferents matèries també en anglès?
D’ això se’n diu AICLE.
Al dossier que teniu enllaçat a continuació teniu informació sobre el projecte (en anglès).
Why are students at LMF studying different subjects in English too?
That’s CLIL