ESO

La distribució horària de les matèries de l’ESO és la següent:

 

Els alumnes de 4t d’ESO han de triar tres matèries optatives, una de cada franja:

Franja 1 Art & design Biologia
Franja 2 Latin Physics and chemistry
Franja 3 Music Technology