Sustainable INS

Our Institute is one of the identifying features of their teaching practices sustainable PEC.
Will those sustainable practices in all phases (Design, executio i manteniment) have addressed the optimization of natural resources and energy ( reducing organic mark).
In our “llibre of Bitàcola” hi ha constància tant de una intencionalitat ferma per fer realitat una encessitat mediambiental més respectuosa amb el mediambient com de accions que concretitzen la vessant més pedagògica d’aquest ideari.