Matrícula Alumnat nou al centre

Matrícula ESO Calendari de matrícula:
– the 13 to the 17 de juliol procediment presencial:
– Sol·licitar cita prèvia amb l’eina de cita prèvia here o trucant al 977 36 84 14 en horari de 9.00 a 13.00 hours.

Venir al centre el dia acordat a l’hora donada per fer la matrícula. Preferiblement ha d’acudir una sola persona. No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la documentació.

Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, els documents emplenats des de casa. Si heu d’emplenar els documents us recomanem que porteu el vostre propi bolígraf.

Obligatori portar mascareta. Documents per omplir al centre o en aquest link

Matrícula Batxillerat Calendari de matrícula
– the 10 to the 14 de juliol procediment presencial:
– Sol·licitar cita prèvia amb l’eina de cita prèvia (here) o trucant al 977 36 84 14 en horari de 9.00 a 13.00 hours.

Venir al centre el dia acordat a l’hora donada per fer la matrícula. Preferiblement ha d’acudir una sola persona. No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la documentació.

Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, els documents emplenats des de casa. Si heu d’emplenar els documents us recomanem que porteu el vostre propi bolígraf.

Obligatori portar mascareta. Documents per omplir al centre o en aquest link