Perfil del contratante

RESOLUCIÓN

Puede consultar los documentos siguientes:

informe técnico

cuadro puntuaciones

resolución

 

Atención

COMUNICACIÓN DE LA FECHA DE APERTURA DEL SOBRE C DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 43010335-01-2017 , DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO LA MAR DE LA FRAUDE.

De conformitat amb la clàusula 10 de l’anunci de licitació del contracte del servei de neteja del centre, l’obertura del sobre C (oferta econòmica i criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, si n’hi ha) tindrà lloc:

Datos: 01 DE DESEMBRE DE 2017

Hora: 9,00 h

Lloc: DESPATX DE DIRECCIÓ

Cambrils, 28 de Novembre de 2017

El secretari

 

Anunci de licitació

Puede consultar los documentos siguientes:

Anunci perfil contractant

Anunci nomenament mesa

PCA obert simplificat

PPT neteja