APPLICATION COURSE 15-16

Us informem que les dates de les preinscripcions per al curs vinent són:

de l10 to the 17 March, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Per més informació aneu here