Institut sostenible

El nostre Institut té com a un dels trets identificatius del seu PEC les pràctiques docents sostenibles.
Seran pràctiques sostenibles aquelles que en totes les seves fases (disseny, ejecució i manteniment) hagin plantejat la optimització de recursos naturals i energètics ( reducció d’emprenta ecològica).

Més→

Aprenentatge Integral de continguts i Llengües estrangeres

Al centre promovem l’aprenentatge de l’anglès amb la seva integració en altres àrees de coneixement. De forma esglaonada i progessiva s’introdueix l’anglès en altres matèries.

Més →

Orientació acadèmica

Orientació acadèmica i laboral des de 1r d’ESO; informació sobre itineraris a partir de 3r d’ESO, sobre les Proves d’accès a la universitat o a altres graus de grau mitjà o superior.

Suport en la realització dels treballs de recerca i crèdits de síntesi.

Més →

Revista escolar

A l’institut la Mar de la Frau fem una Revista Digital com a optativa de 4t d’ESO. Els objectius són fomentar l’esperit crític entre l’alumnat, conèixer l’entorn, ampliar la visió del món, redactar millor i fomentar la creativitat.

L’optativa pretén apropar l’alumnat al món del periodisme i fer un tast de diferents seccions: article d’opinió, notícia periodística, actualitat, entrevistes…

Més →

Biblioteca escolar i pla de lectura

El nostre centre disposa d’una biblioteca que ha anat creixent des de la inauguració del centre.
A més de lectures voluntàries o llibres de consulta, podeu adquirir en préstec les lectures obligatòries de cada matèria. Els departaments implicats, treballen per tal que el màxim d’alumnes pugui disposar d’aquestes lectures i d’aquesta manera no hagi de comprar-les totes.

Més →

Treball de recerca BAT

Més →

Coral i teatre musical

Més →