Projects and activities

Our projects and activities:

Reuse and distribution of textbooks: Since 3 courses AMPA stands for reusing textbooks, in keeping with the spirit of our school, IES since we are a sustainable and we are concerned about the environment. It also helps the economy lowering the prices of the same family.

Mediació Service: Mediation is a tool that helps in managing conflicts within the framework of our cooperation and negotiation.

This is a line of work that comes from the direction of our center and with our association has full support.

 

Library: AMPA cabbage·labora amb el centre en la creació del fons de biblioteca i en la seva dinamització perquè sigui cada vegada més una eina de treball útil tant per a alumnes com a professors i fins i tot per a pares i mares. L’AMPA valora i aposta per donar suport al Pla de lectura del centre com a tret metodològic i pedagògic de treball del nostre institutLa Mar dela Frau. L’associació té interès en potenciar l’ús de l’espai de la biblioteca, considerem que és el motor del Pla de lectura del centre.

 

La biblioteca també és un espai amb noves tecnologies per alumnes i les seves famílies sense equips informàtics a casa. Actualment disposem de sis ordenadors. Per a poder fer un bon ús de la biblioteca l’AMPA ha contractat una bibliotecària i dins de la franja del seu horari hi ha dos hores d’obertura fora de l’horari lectiu: dimarts i dijous de 17’30 a 18’30h.

Organització d’altres festes o activitats culturals: En coordinació amb el centre s’organitza i/o es col·labora en:

Bicicletada popular

Festa de la castanyada

Festa de Nadal amb col·laboració amb la marató de TV3

Festa de Sant Jordi, amb la dotació dels premis literaris

Festa Final de Curs

Escola de pares: L’AMPA organitza xerrades, taules rodones i tallers pels pares interessats en temes educatius relacionats amb l’adolescència. Organitzem unes sortides de caire lúdic i cultural. These are the AMPA literary tours organized jointly with the department of languages.

 

 

 

 

English extracurricular activities : The PTA offers the possibility of extra classes in English. His calendar is October to May, Two hours a week. For English classes are offered two different levels, are contracted with the academy and Reus Classroom teachers are of English origin. All activities are performed in the center.

Management lockers: In the corridors of the center have been installed·some lockers installed for use by students. Of the rental charge AMPA. S’ha confeccionat un contracte de lloguer que comporta el dipòsit d’una fiança i d’un lliurament de claus dels cadenats. Els destinataris són tots els/les alumnes i durant tot el curs escolar.

Venda de xandalls: El centre disposa d’un xandall propi per a l’activitat d’educació física. Hi ha el model d’estiu i el d’hivern. La seva reserva i compra la gestiona l’AMPA.