Recuperacions i retorn de llibres

UWAGA!
Recordeu que els alumnes que tinguin pendent de recuperar la tercera avaluació o alguna altra prova que els profes els hagin comunicat ho faran en el calendari establert i que podeu consultar amb link.
Es pot accedir també des de la web:

Així mateix, us informem que aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l’empresa IDDINK que tan bons resultats ha anat donant els darrers cursos.

Us enviem els enllaços als vídeos amb informació de com retornar i com tractar els llibres d’IDDINK, el nostre servei de reutilització de llibres.

Z ecoBooks zwrotu: https://www.iddink.es/?strona =retornarEcoBooks

Com tractar ecoBooks: https://www.iddink.es/?strona =ecoBooks

LA REUNIÓ INFORMATIVA SERÀ EL 18 DE JUNY A LES 18:30h

Disposeu de més informació sobre el servei en AQUEST ENLLAÇ.