Benvolgudes famílies,

Publiquem l’annex al Pla d’Obertura de Centres referent al BATXILLERAT HÍBRID.

Segons el document de 2 de novembre de 2020  “Criteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid a l’FP, Batxillerat, Ensenyaments del règim especial, EOI i CFA*”:

“En aquests moments, impartir formació híbrida assoleix un doble objectiu: 

1- Disminuir la presencialitat als centres educatius i reduir la mobilitat de l’alumnat, tot garantint la continuïtat formativa de tot l’alumnat. 

2- Impulsar i diversificar metodologies d’ensenyament i aprenentatge innovadores que enriqueixen el model formatiu de l’alumnat. “

S’ha fet  una valoració de quines matèries i unitats formatives poden ser impartides en modalitat no presencial o semipresencial, la gestió de temps, els recursos i els espais d’aprenentatge, fent que sempre prevalgui el dret a l’educació de tot l’alumnat. Cal dir que aquesta valoració ha estat feta seguint les indicacions de la Inspecció educativa amb molta premura a causa de l’empitjorament de la situació sanitària del país a causa de la COVID 19.

El procediment que seguirem és el d’alternança de grups:

  1. dl, dc i dv de 1a setmana: Grups 1r BAT
  2. dt i dj de la 1a setmana: Grups 2n BAT
  3. A la setmana següent a l’inrevés

L’horari serà l’habitual tant en forma presencial com de forma virtual. Uns dies venen a institut  tots els alumnes d’un grup i l’altre grup roman a casa fent transposició íntegre de l’horari actual. Aquesta disposició horària serà revisada en un marge de quinze dies avaluant el model d’atenció no presencial per poder introduir millores.

La coordinació amb els alumnes es fa per espais virtuals. L’espai  classroom ha de ser el vehicle d’informació preferent.

El professor passarà llista tant virtual com presencial i l’alumnat haurà de disposar de càmara connectada per tal de seguir la classe i com a mecanisme d’identificació.

El centre disposa de càmares  per tal de poder fer ús dels ordinadors de l’aula i dispositius mòvils.

Es tindran en compte les excepcions indispensables per tractar els casos d’alumnat amb vulnerabilitat digital