Batxillerat

La distribució horària de les matèries de batxillerat és la següent:
De les matèries de modalitat, cada alumne ha de triar una matèria de cada franja, segons la modalitat escollida d’entre les següents:
MODALITAT DE BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIES DE MODALITAT 1r de batxillerat

Franja 1

Matemàtiques I

Franja 2 Química I Dibuix Tècnic I
Franja 3 Ciències de la Terra I Física I
Franja 4 Biologia I Tecnologia Industrial I
 

MATÈRIES DE MODALITAT 2n de batxillerat

Franja 1

Matemàtiques II

Franja 2 Química II Dibuix Tècnic II

 

 Electrotècnia
Franja 3 Ciències de la Terra II Física II
Franja 4 Biologia II Tecnologia Industrial II

 BATXILLERAT  CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

MATÈRIES DE MODALITAT 1r de batxillerat

Franja 1

Història del món contemporani

Literatura Universal
Franja 2 Economia Psicologia i sociologia
Franja 3 Matemàtiques  CCSS I Llatí I
Franja 4 Economia de l’empresa I Grec I
 

MATÈRIES DE MODALITAT 2n de batxillerat

Franja 1 Matemàtiques  CCSS II Llatí  II
Franja 2 Economia de l’empresa II Grec  II
Franja 3 Geografia Literatura Catalana
Franja 4 Història de l’art      Literatura Castellana