La distribució horària de les matèries de batxillerat és la següent:
De les matèries de modalitat, cada alumne ha de triar una matèria de cada franja, segons la modalitat escollida d’entre les següents:
MODALITAT DE BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIES DE MODALITAT 1r de batxillerat

Franja 1

Matemàtiques I

Franja 2Química IDibuix Tècnic I
Franja 3Ciències de la Terra IFísica I
Franja 4Biologia ITecnologia Industrial I
 

MATÈRIES DE MODALITAT 2n de batxillerat

Franja 1

Matemàtiques II

Franja 2Química IIDibuix Tècnic II

 

 Electrotècnia
Franja 3Ciències de la Terra IIFísica II
Franja 4Biologia IITecnologia Industrial II

 BATXILLERAT  CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

MATÈRIES DE MODALITAT 1r de batxillerat

Franja 1

Història del món contemporani

Literatura Universal
Franja 2EconomiaPsicologia i sociologia
Franja 3Matemàtiques  CCSS ILlatí I
Franja 4Economia de l’empresa IGrec I
 

MATÈRIES DE MODALITAT 2n de batxillerat

Franja 1Matemàtiques  CCSS IILlatí  II
Franja 2Economia de l’empresa IIGrec  II
Franja 3GeografiaLiteratura Catalana
Franja 4Història de l’art     Literatura Castellana