El Consell Comarcal del Baix Camp concedirà ajuts individuals de desplaçament per a alumnes de centres escolars d’Ensenyament infantil i primària i d’ESO per al curs 2013/2014, sempre que sigui possible d’acord amb les  isponibilitats pressupostàries que resultin de l’aplicació del conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els ajuts que es concedeixin seran incompatibles amb qualsevol altre ajut provinent d’una altra administració no municipal o organisme públic o privat, que s’obtingui pel mateix concepte.

Per a llegir la informació completa cliqueu aquí.

Per a descarregar la sol·licitud per emplenar cliqueu aquí.