Noves indicacions retorn ordinadors

A l’atenció de les famílies que hagin autoritzat  l’acceptació del lliurament de l’ordinador portàtil per al seu fill o la seva filla.

Únicament, els alumnes que no tinguin continuïtat a l’Institut Mar de la Frau hauran de tornar els ordinadors les dates indicades

  • L’11 de juny per als de 1r de Batxillerat.
  • El 14 de juny per als alumnes de 3r i 4t d’ESO.
  • El 15 de juny per als alumnes de 1r i 2n d’ESO

És molt important que, els alumnes tornin l’ordinador portàtil en perfecte estat, amb el seu carregador i capsa original.  Si heu tingut alguna incidència, ens ho heu de comunicar, com també portar l’ordinador carregat ja que comprovarem que està amb perfectes condicions.

En el cas que, l’alumne es doni de baixa, i per tant no TINGUI CONTINUÏTAT AL CENTRE,  ho haurà comunicar al següent correu admin@lamardelafrau.net.i l’haurà de retornar amb perfectes condicions a la data que l’indiqui coordinació informàtica.

Matrícula del curs 2021-2022 per als alumnes que faran 1r d’ESO

Benvolgudes famílies,

La matriculació dels alumnes de 1r d’ESO serà únicament presencial.Us informem que aquest és el link pel qual podreu accedir a demanar cita prèvia per tal de venir a fer la matriculació dels vostres fills/es.  L’aplicatiu per tal de demanar cita prèvia estarà operatiu a partir del 10 de juny.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,43010335

Documentació que s’ha de portar el dia de la matriculació:

  • Llibre de família
  • DNI dels pares o tutor/a i alumne.
  • TIS (Targeta Individual Sanitària del alumne/a)
  • Llibre de vacunes. (Quan no es tingui el llibre de vacunacions, s’ha d’enviar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.)
  • Fotografia del alumne/a.

 Adjunt teniu els documents que s’han d’omplir per tal de dur a terme la matrícula. Si voleu podeu portar-los ja omplerts per tal de que no hi hagi massificació de persones, si no poguéssiu portar-los omplerts aquí al centre us els facilitarem. https://drive.google.com/drive/folders/12Ty3__-NdLjEUqRX9QnYfzFSSMpwjEbq