Podem entendre el projecte del Com Sona l’Eso com una trobada anual d’alumnes i professorat de Música d’instituts de secundària públics que, al llarg de quatre dies, conviuen per dur a terme un gran repte musical que han treballat prèviament a les aules de Música. 

VISITEU LA NOSTRA REVISTA