La distribució horària de les matèries de l’ESO és la següent:

 

Els alumnes de 4t d’ESO han de triar tres matèries optatives, una de cada franja:

Franja 1Visual i plàsticaBiologia
Franja 2LlatíFísica i química
Franja 3MúsicaTecnologia