Institut La Mar de la Frau

Famílies

Exàmens de Cambridge

Matrícula

Comunicació famílies

Comunicació per missatge:

Centre

e3010445@xtec.cat

Secretaria

secretaria@lamardelafrau.net

Consergeria

consergeria@lamardelafrau.net

Professors: 

Clickedu utilitzant:

-Missatgeria instantània.

-Missatge al tutor.

-Correu corporatiu 


Vagues