Sens dubte es tracta d’un recorregut espectacular per l’antiga línia ferroviària de la Val de Zafán.

VISITEU LA NOSTRA REVISTA