Benvolgudes famílies,
Per  aquells que no us sigui possible venir presencialment al centre a fer la matrícula podeu fer-la telemàticament, adjuntant al correu de secretaria secretaria@lamardelafrau.net els següents documents:

  • – Llibre de família
  • – DNI dels pares o tutor/a i alumne.
  • – TIS (Targeta Individual Sanitària del alumne/a)
  • – Llibre de vacunes. (Quan no es tingui el llibre de vacunacions, s’ha d’enviar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.)
  • – Fotografia del alumne/a (actualitzada)

Adjunt teniu els documents que s’han d’omplir per tal de dur a terme la matrícula, que també haureu d’enviar al correu de secretaria ( secretaria@lamardelafrau.net).
També s’adjunta la relació de material necessari per 1r d’ESO i el llistat de material comú per a tots els alumnes, així com informació de l’empresa IDDINK, amb la que col·laborem en el Programa de Reutilització de Llibres, per aquelles famílies que optin per llogar-los en lloc de comprar-los.

https://drive.google.com/drive/folders/1T8IAYSHj8XzpNV0G_IYd1iMb1lQXrZFH?usp=sharing
Salutacions, 

INS La Mar de la Frau Cambrils