Matrícula ESO Calendari de matrícula: 
– del 13 al 17 de juliol procediment presencial:
– Sol·licitar cita prèvia amb l’eina de cita prèvia aquí o trucant al 977 36 84 14 en horari de 9.00 a 13.00 hores.

– Venir al centre el dia acordat a l’hora donada per fer la matrícula. Preferiblement ha d’acudir una sola persona. No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la documentació.

– Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, els documents emplenats des de casa. Si heu d’emplenar els documents us recomanem que porteu el vostre propi bolígraf.

– Obligatori portar mascareta. Documents per omplir al centre o en aquest enllaç

Matrícula Batxillerat Calendari de matrícula: 
– del 10 al 14 de juliol procediment presencial:
– Sol·licitar cita prèvia amb l’eina de cita prèvia (aquí) o trucant al 977 36 84 14 en horari de 9.00 a 13.00 hores.

– Venir al centre el dia acordat a l’hora donada per fer la matrícula. Preferiblement ha d’acudir una sola persona. No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la documentació.

– Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, els documents emplenats des de casa. Si heu d’emplenar els documents us recomanem que porteu el vostre propi bolígraf.

– Obligatori portar mascareta. Documents per omplir al centre o en aquest enllaç