Benvolgudes famílies,

La matriculació dels alumnes de 1r d’ESO serà únicament presencial.Us informem que aquest és el link pel qual podreu accedir a demanar cita prèvia per tal de venir a fer la matriculació dels vostres fills/es.  L’aplicatiu per tal de demanar cita prèvia estarà operatiu a partir del 10 de juny.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,43010335

Documentació que s’ha de portar el dia de la matriculació:

  • Llibre de família
  • DNI dels pares o tutor/a i alumne.
  • TIS (Targeta Individual Sanitària del alumne/a)
  • Llibre de vacunes. (Quan no es tingui el llibre de vacunacions, s’ha d’enviar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.)
  • Fotografia del alumne/a.

 Adjunt teniu els documents que s’han d’omplir per tal de dur a terme la matrícula. Si voleu podeu portar-los ja omplerts per tal de que no hi hagi massificació de persones, si no poguéssiu portar-los omplerts aquí al centre us els facilitarem. https://drive.google.com/drive/folders/12Ty3__-NdLjEUqRX9QnYfzFSSMpwjEbq