iNFORMACIÓ MATRÍCULA PAU CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2020
Benvolgudes famílies i alumnat,
Ja han sortit les dates per a fer la matrícula a les PAU. Serà del 15 de maig al 15 de juny.  Es farà través de la web d’accés a la universitat:
https://accesuniversitat.gencat.cat
Les claus d’accés són les que vareu fer servir per a la preinscripció.
Si us plau, lMPORTANT:
– El pagament de les taxes s’haurà de fer per via telemàtica. En cas d’incidència podeu imprimir el full de matrícula i, fent servir el codi de barres del full, pagar des d’un caixer de Caixabank.- Haureu de comprovar, obligatòriament, abans del 16 de juliol, que se us ha descomptat l’import de la matrícula. Si no és fa el pagament de manera correcta no es podran examinar.- El pagament de la matrícula de PAU per a la convocatòria ordinària és exclusivament per a aquesta convocatòria. Si us voleu matricular a la convocatòria de setembre us haureu de tornar a matricular i tornar a abonar les taxes.- Els alumnes que a la prematrícula vau triar més d’una de les matèries comunes d’opció ( llatí, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials) podreu intercanviar-les, de fase general a fase específica i a l’inrevés.- Més endavant us informarem de l’assignació del vostre tribunal. 
Per qualsevol dubte envieu un mail a ssanch56@xtec.cat