L’empresa Menjars de la Mediterrània ofereix als centres docents el servei de menjador, amb la voluntat d’aconseguir un bon funcionament, de qualitat i proximitat a les famílies i usuaris.

 

El servei de menjador garanteix una dieta equilibrada que afavoreix el creixement dels nens. Assolir hàbits i actituds és fonamental pel desenvolupament personal. Aquest temps s’ha de centrar en el companyerisme, el respecte i la tolerància. Fem especial incidència en els hàbits alimentaris, d’higiene i de comportament.

Per gaudir del servei és imprescindible dipositar a la bústia del menjador, que trobareu a l’entrada principal del centre, el tiquet diari o bé el resguard de pagament mensual que s’han de fer entre l´1 i el 5 del mes en curs.

Quan un nen/a per algun motiu no pugui assistir al menjador i s’hagi fet el pagament mensual, caldrà avisar per telèfon a la coordinadora abans de les 10:00 del matí. D’aquesta manera es tornarà el tiquet diari. Si hem anat d’excursió, només en aquest cas, el tiquet es podrà utilitzar el mes següent. En cas contrari el tiquet es comptarà com a utilitzat.

 

Preu i formes de Pagament.

El preu estipulat per aquest curs 2012-2013 és de 6,20 €.

 

Les formes de pagament es poden realitzar de dues maneres:

 • A la cantina del centre tiquets individuals o bé amb rebuts setmanals, quinzenals o mensuals.
 • Ingrés bancari mensual a l’entitat La Caixa al núm. de compte 2100-1421-17-0100763148. En l’apartat de concepte de la transferència s’ha d’escriure el nom del nen/a i el curs i classe que realitza.

 

 

NOTA:

Tots dos pagaments es tenen que dipositar a la bústia del menjador amb el nom del nen, curs i classe, clarament especificat, per un millor control de llistats. En altre cas no podrem saber a qui pertany, és a dir, no poseu el nom del pare, mare o tutor.

Per normes específiques de l’empresa, si el menú no està abonat abans de les 11:00 hores, no es podrà fer ús del servei de menjador. Exceptuant casos justificats.

NO ES PERMETRAN DOS SERVEIS IMPAGATS.

Al calendari escolar tindreu els dies lectius de cada mes per poder fer el recompte en cas de fer el pagament per transferència bancària.

 

Tasques de funcionament:

 • Si les famílies volen per qualsevol dubte parlar amb Ester Martinez, la podran localitzar a la cantina del centre.
 • Diàriament es recull el contingut de la bústia i passa llistes per un control entre pares/mares/tutors, menjador i centre, la col·laboració de tots és important per una bona organització.
 • Tant les autoritzacions per subministrar medicaments com les de sortida del centre abans de l’horari, s’hauran de demanar a secretària.
 • Els alumnes han de contribuir a mantenir l’ordre dels espais que utilitzin durant el temps de menjador i se’ls fa col·laborar per mantenir-lo.
 • Pel servei de menjador els nens que es quedin a dinar, un cop hagin acabat, podran sortir directament per la cantina ja que el centre estarà tancat.
 • Us recordem que em poden localitzar en la cantina del centre des de les 9:00 hores fins 15:00 hores.
 •  

Indicacions a portar:

 • En cas de tenir cap intolerància alimentària o al·lèrgia, caldrà aportar un full de prescripció mèdica.
 • Els dies que el nen tingui mal de panxa i necessiti dieta especial (tova) caldrà anotar a la part de darrera del tiquet diari o si ho feu mensual feu una trucada de telèfon a la coordinadora.

 

Preus de la cantina:

                        Aigua_________________________________________________ 0,80 €

                        Sucs__________________________________________________ 1,10 €

                        Refrescos_____________________________________________  1,30 €

                        Entrepans grans calents__________________________________ 2,00 €

                        Entrepans petits calents_____________________________________ 1,00 €

                        Entrepans grans freds_______________________________________ 1,75 €

                        Entrepans petits freds_______________________________________ 1,00 €

                        Pastes ___________________________________________________  1,10 €

                       

Dades de contacte:

Ester Martínez Martínez.

Localitzar: Cantina Institut de 9:00 a 15:00 h.

Telèfon: 627078494

Podeu descarregar l’autorització aquí.