Benvolguts,

 

Us informem que en la darrera reunió del Consell Escolar del dia 15 d’octubre, es va tractar el tema de les vagues d’alumnes.

En aquest sentit, tal com s’explicita en el decret d’autonomia dels centres educatius, en l’article 24 punt 2, “…..el NOFC pot determinar que, a partir del tercer curs de l’ESO, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicat a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tingui la consideració de falta”.

Es van proposar diverses opcions, i la majoria  dels membres del Consell Escolar van considerar l’opció següent:

1.- A partir del tercer curs de l’ESO, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicat a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tindran la consideració de falta.

2.- En aquests dies de manca d’assistència, els professors podran avançar matèria excepte el dia de la manifestació corresponent. Aquest dia el fixarà el centre en  cas de dubte.

3.- En aquests dies de manca d’assistència, no es podran fer exàmens, i si es fan, l’alumne que ha optat per no assistir té el dret de fer l’examen un altre dia

Per a més informació podeu consultar el sindicat d’estudiants:

http://www.sindicatdestudiants.net/

El full de justificació de faltes el trobareu en el menú “Info famílies” o bé clicant aquí: formulari faltes assistència
INS La Mar de la Frau