Per MIquel Depetris i Gabin Moncomble. Fotografies d’Isabel Castro i Cori Fernández.

La comunitat educativa catalana està caminant cap a un model d’educació inclusiva, és a dir, una escola per a tothom, que no faci cap distinció per raó de procedència, color, sexe, llengua, religió, discapacitat, superdotació, origen social o qualsevol altra condició…Llegiu l’article sencer a la revista.

usee