Llegiu l’article sobre els TdR d’aquest curs: Mariona Guillén, Adrià Hurtado, Jamal Martín, Pol Ortiz, Hugo Pérez, Adrián Rigal i Eider Vidal.

tr2