Març 2017. Per Eloy Cantarero i Álvaro Riscos. Fotografies d’Isabel Castro.

Les competències bàsiques són les habilitats que ha d’adquirir un estudiant durant l’escolarització obligatòria. L’objectiu és que, una vegada acabada aquesta etapa, els joves hagin aconseguit una sèrie de competències que els permetin incorporar-se a la vida adulta i al mercat laboral de manera satisfactòria…Llegiu l’article sencer a la revista.

cb