22/12/2015. Per Ona Ginés i Paula Gutiérrez. Fotografies de Xavi Cubells i Pere Petrus.

El dia 22 de desembre es va muntar al gimnàs de l’institut un Digiplanetarium. Aquesta activitat va estar dirigida als alumnes de primer d’ESO i va ser organitzada pel coordinador pedagògic, Xavier Cubells, i la coordinadora d’activitats extraescolars, Alicia Altaba. Aquest dispositiu és una plataforma rodona, on els alumnes i professors poden gaudir de la immensitat de l’espai com si hi fossin de veritat…Llegiu l’article complet a la revista.