A l’atenció de les famílies que hagin autoritzat  l’acceptació del lliurament de l’ordinador portàtil per al seu fill o la seva filla.

Únicament, els alumnes que no tinguin continuïtat a l’Institut Mar de la Frau hauran de tornar els ordinadors les dates indicades

  • L’11 de juny per als de 1r de Batxillerat.
  • El 14 de juny per als alumnes de 3r i 4t d’ESO.
  • El 15 de juny per als alumnes de 1r i 2n d’ESO

És molt important que, els alumnes tornin l’ordinador portàtil en perfecte estat, amb el seu carregador i capsa original.  Si heu tingut alguna incidència, ens ho heu de comunicar, com també portar l’ordinador carregat ja que comprovarem que està amb perfectes condicions.

En el cas que, l’alumne es doni de baixa, i per tant no TINGUI CONTINUÏTAT AL CENTRE,  ho haurà comunicar al següent correu admin@lamardelafrau.net.i l’haurà de retornar amb perfectes condicions a la data que l’indiqui coordinació informàtica.