Equip directiu

Direcció

Cap d’estudis

Coordinació pedagògica

Secretari

Ester Salas

Joan Manel Audí

Xavier Cubells

Antoni Ortiz

AMPA

Presidència

 Lluís Vidal

 

Departaments

Cap de Departament

Professorat

Llengua catalana

Isabel Llopis

Francesc Fernàndez

Adam Manyé

Llengua castellana

Isabel Castro

Alicia Casals

Ana Pulido

Matemàtiques

Montse Gil

Antoni Ortiz

Alicia Altaba

Ciències naturals

Andreu Gallent

Xavier Cubells

Hèctor Gras

Júlia Ramos

Carmela del Río

Ciències socials

Òscar Borràs

Cesar Monterde

Maria Assumpció Cano

Tecnologia

Adela López

Julia LLurba

Visual i plàstica

Alfred Malonda

Música

Montse Esquerda

Anglès

Cori Fernàndez

Joan Manel Audí

Mary Luz Rodríguez

Filosofia

Juan Carlos Vidal

Educació física

Eugènia Rupert

Concha de Castro

Cultura clàssica

Pilar Perera

Economia

Montse Perramon

Càrrecs

Activitats extraescolars

Montse Gil

Servei de mediació

Montse Esquerda

INS Sostenible

Adela López

Biblioteca i Pla de lectura

Isabel Castro

Informàtica

Alicia Casals