MATRÍCULA 1r ESO CURS 2021-2022

Benvolgudes famílies,
Per  aquells que no us sigui possible venir presencialment al centre a fer la matrícula podeu fer-la telemàticament, adjuntant al correu de secretaria secretaria@lamardelafrau.net els següents documents:

  • – Llibre de família
  • – DNI dels pares o tutor/a i alumne.
  • – TIS (Targeta Individual Sanitària del alumne/a)
  • – Llibre de vacunes. (Quan no es tingui el llibre de vacunacions, s’ha d’enviar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.)
  • – Fotografia del alumne/a (actualitzada)

Adjunt teniu els documents que s’han d’omplir per tal de dur a terme la matrícula, que també haureu d’enviar al correu de secretaria ( secretaria@lamardelafrau.net).
També s’adjunta la relació de material necessari per 1r d’ESO i el llistat de material comú per a tots els alumnes, així com informació de l’empresa IDDINK, amb la que col·laborem en el Programa de Reutilització de Llibres, per aquelles famílies que optin per llogar-los en lloc de comprar-los.

https://drive.google.com/drive/folders/1T8IAYSHj8XzpNV0G_IYd1iMb1lQXrZFH?usp=sharing
Salutacions, 

INS La Mar de la Frau Cambrils

Noves indicacions retorn ordinadors

A l’atenció de les famílies que hagin autoritzat  l’acceptació del lliurament de l’ordinador portàtil per al seu fill o la seva filla.

Únicament, els alumnes que no tinguin continuïtat a l’Institut Mar de la Frau hauran de tornar els ordinadors les dates indicades

  • L’11 de juny per als de 1r de Batxillerat.
  • El 14 de juny per als alumnes de 3r i 4t d’ESO.
  • El 15 de juny per als alumnes de 1r i 2n d’ESO

És molt important que, els alumnes tornin l’ordinador portàtil en perfecte estat, amb el seu carregador i capsa original.  Si heu tingut alguna incidència, ens ho heu de comunicar, com també portar l’ordinador carregat ja que comprovarem que està amb perfectes condicions.

En el cas que, l’alumne es doni de baixa, i per tant no TINGUI CONTINUÏTAT AL CENTRE,  ho haurà comunicar al següent correu admin@lamardelafrau.net.i l’haurà de retornar amb perfectes condicions a la data que l’indiqui coordinació informàtica.