260520-declaració-responsable-SECUNDÀRIA-I-POSTOBLIGATÒRIA-A817