Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem resoltes les reclamacions a 09/06/2020 aquí

Número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat: 33.386

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el s’ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

Publicació de la llista ordenada definitiva de les sol·licituds de preinscripció a 11/06/2020