Durant els darrers anys la Policia Local ha anat fent tocs d’atenció i advertiments sobre la normativa tant a les tutories com a les intervencions al carrer i és molt probable que de manera imminent, aquesta setmana i a partir de demà, es facin controls a les hores d’entrada i sortida del centre educatiu

Tots els ciutadans menors de 16 anys estan obligats a portar casc en els seus desplaçaments urbans i interurbans. Els majors de 16 ho estan pels desplaçaments interurbans.amb les conseqüents multes de fins a 300€

RECOMANEM L’ús del casc per tot el nostre alumnat en els desplaçaments al centre educatiu.