Perfil del contractant: OBERTURA DEL SOBRE C

RESOLUCIÓ Podeu consultar els documents següents: Informe tècnic Quadre puntuacions Resolució COMUNICACIÓ DE LA DATA D’OBERTURA DEL SOBRE C DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 43010335-01-2017 , DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT LA MAR DE LA FRAU. De conformitat amb la clàusula 10 de l’anunci de licitació del contracte del servei de neteja del centre, l’obertura del sobre C […]

Licitació servei neteja

Queda obert el període de licitació del servei Neteja. Podeu descarregar els documents: Carta de presentació Plec de clàusules administratives Plec de prescripcions tècniques ATENCIÓ: El termini per presentar la documentació finalitza el dia 29 d’octubre de 2012, a les 14 hores.

Licitació bar-cantina

Queda obert el període de licitació del servei Bar-Cantina. Podeu descarregar els documents: Carta de presentació Plec de clàusules administratives Plec de prescripcions tècniques ATENCIÓ: El termini per presentar la documentació finalitza el dia 29 d’octubre de 2012, a les 14