Les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Rovira i Virgili i Politècnica de
Catalunya de Manresa organitzen conjuntament el VII Concurs de Cristal·lització a les escoles
a Catalunya.

VISITEU LA NOSTRA REVISTA